Tại sao chọn chúng tôi

Tại sao chọn chúng tôi detail

01 Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng detail
02 Tiến độ nhanh
Tiến độ nhanh detail
03 Kinh nghiệm
Kinh nghiệm detail
04 Công nghệ mới
Công nghệ mới detail
Tại sao chọn chúng tôi
Công nghệ
Ngôn ngữ lập trình
Java, .Net/C#, C/C++, PHP, Swift, Objective C, Ruby, JavaScript, Python,...
Ứng dụng di động
iOS, Android OS, Cross-Platform,...
Cơ sở dữ liệu
MySQL, PostgreSQL, MSSQL Server, Oracle, Timesten, Mongo DB, SQLite, Redis, ...
Dịch vụ Web
Struts MVC, Spring MVC, JSF, PrimeFace, ReactJS, Hibernate,...
Dữ liệu lớn
Hadoop, Spark, HDFS, HBase, Cassanda, Phoenix, Map Reduce, Zookeeper, Apache Pig,...
Trí tuệ nhân tạo
Tensorflow, Keras, SCIKIT Learn, Spark Mlib, PyTorch, ML Kit, AI Kit,...
Các con số

Các con số chi tiết

100+
Khách hàng
100 khách hàng detail
50+
Nhân viên
50 nhân viên detail
100+
Dự án
100 dự án chi tiết
5
Năm kinh nghiệm
5 Năm kinh nghiệm detail
Yêu cầu báo giá
0.23226 sec| 2049.453 kb