TRẢI NGHIỆM MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC ĐÁM MÂY TRÊN 3DEXPERIENCE

Khi nhu cầu phát triển các trải nhiệm dành cho người dùng tăng lên và các sản phẩm cũng trở nên phức tạp và kết nối hơn thì khả năng truy cập dữ liệu phát triển sản phẩm và công tác hiệu quả với các bên liên quan trên các địa điểm khác nhau một cách dễ dàng - thuận tiện trở nên quan trọng hơn bao giờ hết . Bây giờ, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng có thể tận dụng các nguồn lức mới để đáp ứng các xu hướng này.

Nhập 3dexperience works, 3dexperience sẽ cung cấp quyền truy cập vào danh mục đang phát triển bằng các ứng dụng thiết kế của solidworks - nơi tất cả các thành viên của một tổ chức, đội nhóm có thể đóng góp cho quá trình thiết kế để: 

Tại sao chọn chúng tôi

Tại sao chọn chúng tôi detail

01 Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng detail
02 Tiến độ nhanh
Tiến độ nhanh detail
03 Kinh nghiệm
Kinh nghiệm detail
04 Công nghệ mới
Công nghệ mới detail
Tại sao chọn chúng tôi
Công nghệ
Ngôn ngữ lập trình
Java, .Net/C#, C/C++, PHP, Swift, Objective C, Ruby, JavaScript, Python,...
Ứng dụng di động
iOS, Android OS, Cross-Platform,...
Cơ sở dữ liệu
MySQL, PostgreSQL, MSSQL Server, Oracle, Timesten, Mongo DB, SQLite, Redis, ...
Dịch vụ Web
Struts MVC, Spring MVC, JSF, PrimeFace, ReactJS, Hibernate,...
Dữ liệu lớn
Hadoop, Spark, HDFS, HBase, Cassanda, Phoenix, Map Reduce, Zookeeper, Apache Pig,...
Trí tuệ nhân tạo
Tensorflow, Keras, SCIKIT Learn, Spark Mlib, PyTorch, ML Kit, AI Kit,...
Các con số

Các con số chi tiết

100+
Khách hàng
100 khách hàng detail
50+
Nhân viên
50 nhân viên detail
100+
Dự án
100 dự án chi tiết
5
Năm kinh nghiệm
5 Năm kinh nghiệm detail
Yêu cầu báo giá
0.14403 sec| 1486.992 kb